Księgi podatkowe czy rachunkowe?

Nagminnie popełnianym błędem jest uważanie, że księgi podatkowe i rachunkowe są tym samym. Okazuje się, że każda z nich jest definiowana przez inną ustawę. Księgi podatkowe Księgi podatkowe to księgi rachunkowe. Uważa się też, że jest to podatkowa księga przychodów …

Read More

Gwarancja przetargowa – kto na niej korzysta?

Zasady organizowania przetargów określają dwie ustawy: artykuł 70 kodeksu cywilnego oraz prawo zamówień publicznych. To, które z nich jest stosowane zależy od podmiotu organizującego przetarg. Jeśli jest to organizacja publiczna, wówczas obowiązuje prawo zamówień publicznych, w przypadku podmiotów prywatnych jest …

Read More